Naţionalismul. Identitate etnoculturală şi proiectul elitelor

Naţionalismul. Identitate etnoculturală şi proiectul elitelor, de Dragoș Dragoman, este un volum apărut în Colecția Colloquium, la Adenium. Lucrarea reprezintă o sinteză a teoriilor ce explică apariția naționalismului în epoca modernă. Acesta a suferit importante transformări odată cu industrializarea, democratizarea societăților europene și alfabetizarea maselor. Raportarea permanentă la „celălalt”, o slăbiciune a tuturor formelor de…